Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

HEL-tentamen

Som bekant tyckte jag mycket illa om HEL-kursen. Jag upplevde starkt att kursen var mycket oändamålsenlig för mig, och även på ett generellt plan vill jag påstå att kursen var högst tveksam. Den var mest en stor lekstuga där kunskapsinhämtningen per tidsenhet fick även den svenska grund- och gymnasieskolan att framstå i exceptionellt god dager.

Den 10 mars var det skriftlig tentamen i kursen. Uppgiften var att skriva en uppsats som analyserade ett givet scenario; uppsatsen skulle belysa minst två för kursen relevanta ”aspekter” i områdena hälsa, etik och lärande. (Det rådde en hel del osäkerhet i klassen om vad en ”aspekt” var för något.)

Min text hade i all väsentlighet sett likadan ut även om jag skrivit den innan jag gått kursen. Enda skillnaden blev att jag som det var nu kunde använde lite nya ord och fraser samt hänvisa till diverse hälsoteorier (=namngivna samlingar av begrepp, och på sin höjd en implicit hypotes om vad som är ”viktigast” för god mental hälsa). Dessa specialtermer var förvisso inte på något sätt nödvändiga för att utföra analysen eller författa uppsatsen – snarast hade textens faktiska budskap blivit mer lättillgängligt utan dem – men de krävdes för godkänt betyg. (Åtminstone visade min text att jag kände till de aktuella termerna, vilket kanske var poängen. Att lära sig dessa termer via ”klassisk” föreläsningsundervisning hade tagit ett par timmar, max. Den här kursen var på sju veckor.)

Det är heller ingen hemlighet att jag ogillar PBL-metodiken. Det finns generella nackdelar med PBL (trots att Hälsouniversitetet av okänd anledning bara nämner fördelarna med metodiken). Dessutom finns det vissa personlighetstyper för vilka PBL passar extra dåligt, och jag har en sådan personlighet. Jag skulle tycka det var roligare (och mindre stressande) att lära mig, och jag skulle lära mig mer, om jag fick sitta hemma och läsa mina böcker i fred i stället för att deltaga i PBL-arbetet. Faktiskt råkade jag ägna en del av min tentamensuppsats till att kritisera PBL. (Naturligtvis refererade jag till mitt kritiska brev till kursledningen. Någonstans här tror jag att jag lyckades kompensera för skrivningens anonymitet.)

Dessutom innehöll tentamensbeskrivningen ett felaktigt bruk av tecknet semikolon, i stil med ”Läs mer på vår webbplats; www.example.com”. Även en kommentar om detta, tillsammans med propaganda för min kampanj semikolon.info, lyckades jag väva in i uppsatsen.

Som om inte detta var nog använde jag min egen uppsats ”Livsfilosofi II” (som jag skrev under gymnasietiden) som en av mina referenser. (Och jag vill hävda att för tentamensuppsatsens faktiska budskap var den artikeln ungefär lika relevant som t.ex. Nordenfelts texter.)

Jag blev klar med uppsatsen efter halva skrivtiden. (Och då hade jag ändå en rubrikdisposition på tre nivåer, en av uppenbara skäl manuellt skapad innehålls­förteckning med sidnummer och ett system med ett betydande antal slutkommentarer.)

Som väntat blev jag godkänd på skrivningen, trots en kanske ovanligt stor mängd arrogans i texten. Under mina fem år som undergraduate på tekniska fakulteten hämtade jag aldrig tillbaka en rättad skrivning (med rättarens kommentarer), och jag hämtade aldrig den här skrivningen heller. Jag måste däremot medge att jag den här gången faktiskt kände en viss nyfikenhet på rättarens reaktion.

Var jag för arrogant? Min kritik mot HEL och PBL är förvisso inte obefogad, och jag ser ett behov av att diskutera dessa frågor. Och det är alltid bra med lite språkvård. Men en examinationssituation är kanske inte det mest lämpliga debattforumet, och visst behöver man inte klaga på tentamensförfattarens språkbruk under en skrivning.

Men man bör komma ihåg att HEL-kursen utgjorde en mycket stor stresskälla för mig, samtidigt som jag befann mig i en ganska djup livskris efter den måttligt frivilliga omsadlingen, före vilken jag i över tio år lidit av depression och någon form av utbrändhet. Med tanke på det tycker jag ändå det var ”hyfsat godkänt” av mig att inte spåra ur mer än via lite tentamensarrogans (nåja, och några enstaka andra utspel under HEL-kursens gång).


Visa alla tidigare notiser.

Visa enbart de senaste notiserna.