Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Program

Nedan kan du läsa mer om och ladda ner datorprogram.Algosim
Numerisk matematikprogramvara för Windows.

Rejbrand Text Editor
En avancerad Unicode-baserad texteditor för Microsoft Windows-skrivbordet.

Rejbrand BookBase
Bokkatalogiseringsprogram

Rejbrand BookBase Pointer
Tillägg till BookBase med vilket du kan generera slumpmässiga referenser till avsnitt i böcker.

Unicode Character Informer
Litet Windowsprogram som visar kodpunkt, officiell Unicode-beskrivning och Unicode-block för varje Unicode-tecken som kopieras till urklipp.

3D Random Walk ScreenSaver
Skärmsläckare som visar en tredimensionell slumpmässig vandring. För Windows XP och senare.

Matematiska talföljder
Detta program renderar matematiska talföljder varefter användaren ska finna nästa tal i följden. Programmet har förutom standardläget också ett övningsläge där användaren kan visa en vanlig formel eller en rekursionsformel som beskriver följden. För Windows.

Fyra i rad
Avancerat fyra i rad-spel. För Windows.

Vågsimulator och longitudinell (ljud-) vågsimulator
Program som simulerar superposition av två plana harmoniska (sinus-) vågor i det tidsberoende planet. För Windows.

Simulator för vågpaket
Program som simulerar superposition av n stycken plana harmoniska komplexa vågor i det tidsberoende planet. Beloppskvadraten renderas. Programmet kan med fördel användas för att simulera vågpaket, kanske i form av materievågor. För Windows.

Partikelsimulator
Detta Windows-program simulerar hur en ensam partikel rör sig i en låda med ett givet kraft-/potentialfält (t.ex. ett tyngdkraftsfält, kraftfältet runt en fjäder eller kraftfältet kring en punktmassa eller -laddning).

Simulator för sannolikhetsproblem
Detta program simulerar ett flertal (som standard tio miljoner) utföranden av ett specifikt scenario och bestämmer sedan sannolikheten för en specifik händelse i ett klassiskt sannolikhetsproblem. Programmet fungerar som ett praktiskt bevis. För en matematisk diskussion och ett matematiskt bevis, se Mindre uppsatser och rapporter. För Windows.

Trigonometriska grafer
Detta program renderar ett antal framåtgående fragment av grafer av de trigonometriska funktionerna sinus och cosinus. För Windows XP.

Frågerepetition
Detta program tillåter repetition av en lista med frågor. Svaren verifieras mot en annan lista. Programmet kan exempelvis användas vid memorering av vokabulär vid språkinlärning. För Windows.

Generator för höjdkartor
Detta program renderar höjdkartor. Programmet utvecklades ursprungligen på begäran av en arrangör av löptävlingar. För Windows.