Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Reflektion i ytor

Samtliga bilder kommer från artikelserien om AlgoSims spegelsimulator.

Klicka på en förminskad bild för att visa den i originalstorlek.

Sfär

Reflektion i en sfärisk yta.

Reflektion i en sfärisk yta.

Sfärisk spegel, liten krökningSfärisk spegel, medelstor krökningSfärisk spegel, stor krökning

Förstoring av den misslyckade skärningspunkten hos den sfäriska spegeln med liten krökning

Ladda ned video: MP4 (h.264), OGG (Theora), animerad GIF

Paraboloid

Reflektion i en parabolisk yta.

Reflektion i en parabolisk yta.

Parabolisk spegel, liten krökningParabolisk spegel, medelstor krökningParabolisk spegel, stor krökning

Förstoring av skärningspunkten hos den paraboliska spegeln med liten krökning

Ladda ned video: MP4 (h.264), OGG (Theora), animerad GIF

Grafen till cosinus hyperbolicus av avståndet från origo

Reflektion i grafen till cosinus hyperbolicus av avståndet från origo.

Bakomliggande teori

En röd yta, en infallande vit stråle (med riktningsvektor), en röd normallinje (med utåtpekande enhetsnormal) och en grön reflekterad stråle (med riktningsvektor).

En röd yta, en infallande vit stråle (med riktningsvektor) och en grön reflekterad stråle (med riktningsvektor). Dessutom vektorerna p och x från texten (i gult).

Läs mer i artikelserien om AlgoSims spegelsimulator.

Alla bilder är genererade av Andreas Rejbrand.