Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Böcker och artiklar: Gamla mindre dokument

Mindre och äldre uppsatser inom främst naturvetenskap. Klicka på en titel för att ladda ner ett dokument.
Lite om komplexa tal och differentialekvationer (Kategori: Matematik/Analys)
Skrivet: 2007-02-20   Sidantal: 0+3   Institution: Privat
Detta dokument förklarar översiktligt de komplexa talen samt ett par enkla metoder för lösning av första ordningens (linjära/separabla) differentialekvationer. Avsett för gymnasiets kurs Matematik E.
Ladda ner som PDF-version.

Ett klassiskt sannolikhetsproblem (Kategori: Matematik/Sannolikhetsteori)
Skrivet: 2004-08-12   Sidantal: 1+1   Institution: Privat

Ett välkänt sannolikhetsproblem är följande:

Individ I har vunnit en tävling och får därför tävla om en bil. Tävlingsledaren presenterar för I tre stycken dörrar: A, B och C. Bakom två av dörrarna finns leksaksbilar och bakom en av dörrarna finns den riktiga bilen. Individ I väljer dörr A. Sedan öppnar tävlingsledaren den dörr av de I inte har valt som innehåller en av leksaksbilarna, B. För att få maximalt hög sannolikhet att få den riktiga bilen, ska individ I stå kvar vid dörr A eller byta till dörr C?

Detta dokument innehåller en matematisk diskussion och ett matematiskt bevis för det korrekta svaret. Som ett praktiskt bevis, utöver detta matematiska bevis, har jag utvecklat ett datorprogram som simulerar ett flertal (som standard tio miljoner) försök av scenariot, noterar antalet vinster vid respektive metod (icke dörrbyte respektive dörrbyte) och sedan beräknar och jämför de båda metodernas sannolikheter för vinst (d.v.s: Blir sannolikheten lägre, oförändrad eller högre vid ett dörrbyte?).

Ladda ner som PDF-version.
Simulator för sannolikhetsproblem.

Vinkeln mellan två korsande linjära grafer som en funktion av grafernas riktningskoefficienter (Kategori: Matematik/Koordinatgeometri)
Skrivet: 2004-05-07   Sidantal: 1+1   Institution: Privat
Detta dokument beskriver vinkeln mellan två korsande linjära grafer som en funktion av grafernas riktningskoefficienter samt härleder och bevisar funktionen.
Ladda ner som PDF-version.

Ekvationen för en andragradsfunktions symmetrilinje (Kategori: Matematik/Funktioner och grafer)
Skrivet: 2004-09-17   Sidantal: 1+1   Institution: Privat
Detta dokument beskriver ekvationen för en andragradsfunktions symmetrilinje samt härleder och bevisar ekvationen.
Ladda ner som PDF-version.