Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Kurser jag läst vid Linköpings universitet

Nedan listas de viktigaste kurserna jag läst vid Linköpings universitet. Vissa mindre, obligatoriska (och idiotförklarande) kurser, såsom kurser i kommunikation och kritiskt tänkande, ämnen jag behärskade långt innan jag började vid LiU, har jag för översiktlighetens skull valt att inte lista. De flesta kurser har betygsskalan U (Underkänt)-3-4-5, men vissa (främst äldre) kurser har i stället skalan U (Underkänt)-G (Godkänt)-VG (Väl Godkänt).

Matematik

Kursnamn Poäng Betyg
Matematisk grundkurs 6.0 5
Envariabelanalys 1 6.0 5
Envariabelanalys 2 6.0 5
Flervariabelanalys 8.0 5
Vektoranalys 4.0 5
Linjär algebra 7.5 5
Linjär algebra, överkurs 6.0 5
Transformteori 4.0 5
Differentialgeometri (A) 6.0 5
Abstrakt algebra 6.0 5
Komplex analys 6.0 4
Fourieranalys och wavelets (A) 6.0 4
Relativitetsteori (A) 6.0 5
Partiella differentialekvationer (A) 6.0 5
Grafteori (A) 6.0 5
Funktionalanalys (A) 6.0 4(1)
Talteori 6.0 4(2)

Fysik

Kursnamn Poäng Betyg
Fysikaliska principer 10.5 VG
Mekanik 1 6.0 VG
Vågfysik 6.0 5
Elektromagnetiska fält 8.0 VG
Elektronik och mätteknik 12.0 5
Mekanik, fördjupningskurs 4.0 VG
Kvantfysik 8.0 5
Termodynamik och statistisk mekanik 6.0 5
Astronomi och geofysik 6.0 VG
Nanoteknologi 6.0 5
Analytisk mekanik (A) 6.0 5
Kvantmekanik (A) 6.0 4
Materiefysik (A) 6.0 5
Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning (A) 6.0 5
Materialtekniska analysmetoder (A) 6.0 4
Kaos och icke-linjära fenomen (A) 7.5 5
Elementarpartikelfysik (A) 6.0 5
Kosmologi (A) 6.0 5
Materialoptik (A) 6.0 5
Examensarbete (A) 45.0 N/A

Doktorandkurser (främst i matematik)

Kursnamn Poäng
Mått- och integrationsteori 10
Partiella differentialekvationer 7.5
Differentialgeometri 8
Algebra 15
Kontinuummekanik 16
Dynamiska system 8
Matrisanalys 8
Topologi 8

Läkarprogrammet

Termin Poäng
Termin 1 30
Termin 2 30
Termin 3 30