Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Simulator för vågpaket

Beskrivning

Detta Windows-program tillåter inmatning av parametrarna för n stycken plana harmoniska komplexa vågor och visar beloppskvadraten av deras summa i det tidsberoende planet. Programmet kan användas för att studera vågpaket, kanske för materievågor.

Ladda ner Hämta programmet nu
Programmet saknar installationsprogram och kan således exekveras direkt.


Bilder från programmet.