Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Vågsimulator och longitudinell (ljud-) vågsimulator

Beskrivning

Detta Windows-program tillåter inmatning av parametrarna för två plana harmoniska vågor och visar samtidigt dessa vågor och deras utslagssumma i det tidsberoende planet, precis som det skulle se ut i "verkligheten". Programmet kan användas för att underlätta förståelsen för de olika parametrarna (amplitud, periodtid, frekvens, vinkelfrekvens, våglängd, inverterad våglängd, vågtal m.m.) samt fenomen vid superposition, såsom tids- och rumsberoende svävning om frekvenserna resp. våglängderna är nära varandra för de två annars identiska vågorna.

Jag har även utvecklat en version av programmet där vågorna är longitudinella, som ljudvågor. Här framgår riktigt tydligt till exempel hur en stående ljudvåg uppkommer och ser ut.

Ladda ner Hämta programmet nu
Programmet saknar installationsprogram och kan således exekveras direkt.
Ladda ner longitudinell (ljud-) vågsimulator Hämta programmet nu
Programmet saknar installationsprogram och kan således exekveras direkt.


Bilder från programmen.