Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Partikelsimulator

Beskrivning

Detta Windows-program simulerar hur en ensam partikel rör sig i en låda med ett givet kraft-/potentialfält (t.ex. ett tyngdkraftsfält, kraftfältet runt en fjäder eller kraftfältet kring en punktmassa eller -laddning). Observera att programmet före varje uppritning på skärmen beräknar kraft, hastighet och lägesförändring för partikeln. Det betyder att approximationen av rörelsebanan blir dålig om partikeln flyttar sig långt mellan varje uppritning. Speciellt i 1/r2-fältet kan man enkelt notera att partikelns fart inte alls är en funktion av läget om partikeln med hög fart passerat kraftkällan i origo.

Ladda ner Hämta programmet nu
Programmet saknar installationsprogram och kan således exekveras direkt.

Skärmbild från Partikelsimulator med ett tyngdkraftsfält
Skärmbild från Partikelsimulator med kraftfält kring punktmassa- eller laddning